OPPLEV MER - BLI JAZZFEST-VENN!

 

Å VÆRE JAZZFEST-VENN
ER GRATIS!

IT'S FREE TO BE A JAZZFEST-FRIEND!

Rabatt på alle Jazzfests konserter.
Informasjon om kommende konserter - før ordinær publisering.
Invitasjon til lukkede konserter - kun for medlemmer.
Invitasjon til programslipp for den kommende festivalen, hvor du kan planlegge festivalløypa ca to måneder før festival.

Tilbudet gjelder ikke samarbeidskonserter.

//

 

Discount on all Jazzfest concerts.
Information about upcoming concerts - before ordinary announcing.

Invitation to excluxive concerts - for members only
Invitation to program release for the upcoming festival, where you can plan your festival slope about two months prior to the festival

The offer does not include collaboration concerts.

EN HILSEN FRA DAGLIG LEDER

Kulturopplevelser har aldri vært viktigere.
Etter den tunge tiden verden har vært gjennom er det svært gledelig å slå fast at publikum strømmer ut til konsertsalene igjen. Jazzfest tar nye grep for å videreutvikle festivalen og bygge nye publikumsgrupper. Å rekruttere Jazzfest-venner er et av dem.

Velkommen som Jazzfest-venn , og gled deg til å ta del i fantastiske konsertopplevelser i fremtiden.

Ernst Wiggo Sandbakk
Daglig leder i Trondheim Jazzfestival